Sportovka

O NE-ÚČASTI NA TRÉNINKU VŽDY DOPŘEDU INFORMUJTE VÝCVIKÁŘE
NEBO PŘEDSEDU KLUBU !! PŘED TRÉNINKEM PSA NIKDY NEKRMTE !
______________________________________________________

VÝCVIK:

NEDĚLE, 9:00 – 12:00
BĚHEM TÝDNE: PO DOMLUVĚ